• دسته بندی سه رنگ اصلی ثانویه

    رنگ به عنوان جنبه ای از اشیا تعریف می شود که به دلیل کیفیت های متفاوت نور منعکس شده یا ساطع شده توسط آنها ایجاد می شود. برای دیدن رنگ، باید نور داشته باشید. هنگامی که نور به یک جسم می تابد، برخی از رنگ ها از جسم خارج می شوند و برخی دیگر توسط […]
    • توسط reza
    • ۱ ماه پیش
    • 0