• شکل چیست؟

    شکل چیست؟ را می توان به عنوان مرز یا طرح کلی یک شی تعریف کرد. این سطحی است که ما می بینیم و به اندازه یا رنگ جسم بستگی ندارد. همه چیز در اطراف ما یک شکل متفاوتی دارد، مانند مربع، مستطیل یا کره سه بعدی. آیا مدل زمین به نام کره را دیده اید؟ شکل […]
    • توسط reza
    • ۱ ماه پیش
    • 0