کوچک‌ترین نمونه مرسوم از این محصول گریس پمپ دستی بوده که معمولا ساختار آن از یک مخزن استوانه‌ای شکل و فنر قدرتمند تحت فشار برای کنترل گریس خروجی از پمپ را پمپاژ می‌کند. نحوه پر کردن گریس در مخزن پمپ دستی به این صورت زیر خواهد بود.از قسمت اتصال مخزن به نازل پمپ را جدا کرده و با گریس آن را پر می‌کنیم. سپس آن را به همراه گریس به هم متصل کرده و با کمک نازل انتهایی و سوپاپ تخلیه هوای پمپ را خالی خواهیم کرد. سپس از آن برای روغن کاری اگزوز در ماشین استفاده می‌شود.